Ngày 27/6, Sở Giao Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình đã công bố các số điện thoại đường dây nóng phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022.

Theo Tin tức từ Thầy Phương ban truyền thông và tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Nam Định cho biết, Sở Giao Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình lập đường dây nóng và Tổ cán bộ trực thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022 theo số điện thoại 0943469365; Tổ gồm 5 thành viên là 1 Phó Chánh thanh tra; 1 Thanh tra viên chính và 3 Thanh tra viên.

Tổ có nhiệm vụ trực, theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi, báo cáo Thanh tra Bộ Giao Dục và Đào Tạo, Ban chỉ đạo thi tỉnh và lãnh đạo Sở Giao Dục Và Đào Tạo theo quy định.

Thời gian trực từ 27/6 đến kết thúc hoạt động thanh tra Kỳ thi theo quy định.

Trước đó, Sở Giao Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định số 409 về việc thành lập các Điểm thi của Hội đồng thi Sở Giao Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022.

Theo đó, sẽ thành lập 24 Điểm thi chính thức và 24 Điểm thi dự phòng của Hội đồng thi Sở Giao Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình, Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top