Trong 19 nhóm vấn đề mà Bộ Giáo Dục và Đào Tạo báo cáo Quốc hội, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ là 1 trong những nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn.

Phương án tổ chức ổn định

Báo cáo nhấn mạnh, kế thừa các kết quả đạt được trong công tác tổ chức tuyển sinh các năm 2020 – 2021 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quyết định phương án tổ chức tuyển sinh năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021.

Tuy nhiên, có một số nội dung điều chỉnh trong công tác tuyển sinh năm 2022. Như thế việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và xét tuyển ĐH, CĐ phải thực hiện trên Cổng thông tin của -Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh ĐK xét tuyển đợt 1: Tất cả các nguyện vọng xét tuyển (theo các ngành, các phương thức, cơ sở đào tạo) được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, các nguyện vọng được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất của thí sinh.

Tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các CSĐT được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của CSĐT.

Đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, đảm bảo sự công bằng cho thí sinh.

Nếu mỗi phương thức. Hoặc mỗi tổ hợp môn thi. Có chỉ tiêu riêng thì đề án tuyển sinh của các trường phải giải trình được căn cứ phù hợp cho việc phân chỉ tiêu cho từng phương thức (hoặc tổ hợp môn thi).

Các trường xác định chỉ tiêu cho phương thức, tổ hợp xét tuyển mới phải có căn cứ và lộ trình. Những trường khi bỏ đi phương thức tuyển sinh cũng cũng cần có lộ trình, việc giảm chỉ tiêu hàng năm cần thông báo để K ảnh hưởng tới việc học tập, ôn tập của thí sinh.

Các địa phương cập nhật kết quả học tập (lớp 10, lớp 11, lớp 12) lên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời kiểm tra rà soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển phục vụ công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục ĐH, các trường cao đẳng sư phạm.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình các tình huống có thể phát sinh, rủi ro và phương án giải quyết, phối hợp giải quyết giữa các CSĐT trong quá trình tuyển sinh.

An toàn, thông suốt

Cũng theo Báo cáo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, ngày 18-3-2021, Bộ ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học kèm Thông tư số 08-2021/TT-BGDĐT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021-2022. Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc tự chủ các trường, đảm bảo công khai quy trình đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá, mở rộng chính sách tạo điều kiện để sinh viên chuyển ngành, chuyển trường, chuyển phân hiệu khi đáp ứng quy định, sinh viên ĐK học thêm các chương trình đào tạo.  Thống nhất hệ thống thang đo đánh giá sinh viên, phù hợp với với chuẩn quốc tế.

Tổ chức đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2022 đối với các phương thức xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết quả, tính đến 17h00 ngày 20-8-2022, đã có trên 616.500 thí sinh nhập nguyện vọng trên tổng số gần 941.800 thí sinh dự kiến ĐK xét tuyển trước khi thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, với tổng số hơn 3.000.000 nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng.

Nhằm tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa thông tin, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17 giờ ngày 23-8-2022. Trong thời gian mở lại Hệ thống, đã có thêm gần 4.000 em ĐK nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng.

Xem thêm: caodangyduocnamdinh.edu.vn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top