Quy trình chấm thi phúc khảo tốt nghiệp THPT được quy định rất rõ trong công văn số 1523/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đối với bài thi trắc nghiệm

Theo giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết. Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận thông tin tài khoản phúc khảo trên phần mềm từ Bộ GD&ĐT gửi bằng email qlthi@moet.gov.vn

Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận CD chứa dữ liệu phúc khảo, CD chứa thông tin khi chấm (của ban chấm thi trắc nghiệm đã bàn giao cho hội đồng thi), các máy quét, máy chủ và các máy trạm…

Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhập dữ liệu phúc khảo vào Phần mềm, thực hiện kiểm tra bài thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo để đối chiếu từng câu trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với ảnh quét và kết quả nhận dạng sau sửa lỗi trên phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã lưu trong quá trình chấm thi. Nếu phát hiện có sai sót thì thực hiện điều chỉnh trên phần mềm chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm và xuất báo cáo phúc khảo.

Sau khi chấm xong, ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện xuất dữ liệu báo cáo (CD4). Đĩa CD4 có chứa bản sao lưu cơ sở dữ liệu của phần mềm. Kiểm tra lại nội dung đĩa CD4 xem đã đủ các thư mục và tệp tin như trong hướng dẫn của phần mềm.

Thời hạn gửi đĩa dữ liệu kết quả phúc khảo bài thi trắc nghiệm CD4 và hoàn thành công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện theo lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022.

Mốc thời gian cần nhớ trong quy trình phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Đối với bài thi tự luận

Giảng Viên Cao đẳng Y Dược Nam Định cho hay. Ban làm phách cử ít nhất 3 người để thực hành làm phách mới cho những bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo. Người làm phách cần được cách ly triệt để từ lúc thực hiện nhiệm vụ làm phách đến khi hoàn tất việc chấm phúc khảo.

Việc làm phách mới cho những bài thi được ban làm phách thực hành theo quy trình làm phách một vòng bằng phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ GDĐT đưa ra hoặc làm phách thủ công; dán kín số phách cũ và đánh số phách mới trước khi bàn giao những túi bài thi đã được làm phách mới cho ban thư ký hội đồng thi.

Ban phúc khảo bài thi tự luận tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, bảo đảm nguyên tắc 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi; thực hành việc cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống quản lý thi và báo cáo kết quả sau phúc khảo theo quy định.

Lập hồ sơ phúc khảo, bao gồm: Quyết định thành lập ban phúc khảo, các biên bản của ban phúc khảo, các biên bản hội thoại giữa các cặp chấm thi nếu có, danh sách thí sinh được đổi thay điểm bài thi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top