Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nam Định cho biết, địa phương này yêu cầu các đơn vị trực thuộc sẵn sàng các giải pháp để đảm bảo quyền đc dự thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông cho thí sinh bị f0

Với những thí sinh F0, các đơn vị cần có phương án bố trí phòng thi dự phòng riêng biệt và đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Làm tốt khâu chuẩn bị

Theo Tin tức từ Thầy Phương ban truyền thông và tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Nam Định cho biết, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nam Định, việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện số ca bị f0, ca bệnh nghi ngờ và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh, người tiếp xúc gần.

Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0, những thí sinh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại CSYT do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp. Nếu thí sinh đang cách li tại nhà hoặc nơi lưu trú do chính quyền địa phương (trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã/phường) cấp. Giấy xác nhận được sử dụng làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị f0

Theo Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nam Định cho biết những thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ đc xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT thì phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19, được phụ huynh đồng ý và được cho thi ở phòng thi cách ly.

Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thì Hội đồng thi bố trí cho các thí sinh dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Những lưu ý khi thí sinh F0 muốn dự thi

Những thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng ĐK dự kỳ thi, phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19, phải đc phụ huynh hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT gồm: Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường nơi thí sinh ĐK dự thi, bản sao học bạ cấp Trung Học Phổ Thông, Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp Trung Học Phổ thông năm 2022 của thí sinh, giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp (theo Công văn số 2223/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ GD&ĐT).

Về việc bố trí phòng thi: Đối với thí sinh F0 và các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính thi, tại phòng thi riêng sẽ có 12 thí sinh. phòng thi phải đảm bảo thông thoáng, không dùng điều hòa nhiệt độ, cán bộ coi thi thí sinh phải thực hiện các biện pháp phòng hộ theo quy định của ngành Y tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo Quy chế thi, quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi đeo găng tay y tế thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó niêm phong, khử khuẩn túi đựng bài, túi đựng hồ sơ phòng thi dưới sự giám sát của cán bộ giám sát phòng thi, để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Trưởng điểm/Chủ tịch hội đồng thi ngay khi kết thúc buổi thi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top